วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติโรงเรียนวัดชมพูนิมิต
เปิดเรียนเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๐๙


กลับหน้าหลัก